New Years’s Interview mit Dr. Franz Hölzl

Wywiad noworoczny 2022


Szanowny Kliencie firmy Auvesta,
Auvesta - Wywiad noworoczny 2022

w tym noworocznym wywiadzie dr Franz Hölzl, Dyrektor Zarządzający Auvesta Edelmetalle AG, szczegółowo mówi o bieżących wydarzeniach związanych z tematem finansów, polityki, metali szlachetnych oraz bezpieczeństwa Auvesta.

Dowiedzą się Państwo nie tylko tego, jakie zmiany będą silnie wpływały na rynek srebra w przyszłości, ale także jak Auvesta przygotowuje się na powszechnie występujące awarie zasilania oraz cyberataki.

Jak można przeczytać niniejszy wywiad:

Mogą Państwo przeczytać cały wywiad chronologicznie od deski do deski. Jeśli jednak chcieliby Państwo przeczytać wywiad kilka razy, można także kliknąć na kolejną zakładkę i przeskoczyć do kolejnego tematu (patrz: następna strona).

Życzymy Państwu przyjemnego i odkrywczego czytania!

Dobrego roku życzy Państwu

Auvesta 

 

Zmiany na rynku finansowym 2021 i 2022 »
Wygrani możliwej inflacji w strefie euro 2022 »
„Nowy“ spichlerz Afryki Północnej – rosnący popyt na srebro »
„Nic nie wiedzieliśmy!“ 2021, rok wyróżnień »
Niewypłacalność, blackouty i cyberataki: Klienci Auvesta są chronieni »
Na tym koncentruje się Auvesta w roku 2022 »

 

 

 

 

Panie dr Hölzl, jak widzi Pań ogólny rozwój na rynkach finansowych w latach 2021 oraz 2022?
Dr. Hölzl:
Auvesta - Wywiad noworoczny 2022

Rozwój na rynkach finansowych będą określały dwie kwestie. Pierwszą jest, było i będzie także w najbliższych latach zalewanie rynków finansowych tanimi pieniędzmi przez banki centralne.

To dlatego, bo politycy i banki centralne boją się, że przy zbyt niskiej płynności wydajność gospodarcza spadnie, a dobrobyt skurczy. A to mogłoby dać demagogom  przewagę polityczną. Obecnie mamy nieznaną od dziesięcioleci sytuację, w której pieniądze są dla państw tak tanie, że nie obciążają gospodarstw domowych, a jedynie kosztują spłatę i brak odsetek.

Zasadniczo zaciągnięte długi nie będą spłacane w zależności od siły nabywczej, a jedynie według kwoty. Oznacza to, że pożyczone pieniądze muszą wprawdzie zostać spłacone, ale gdy są spłacane, tylko w tej samej nominalnej (!) kwocie.

Przy samej inflacji wynoszącej 2% w skali roku, a wiem, że jesteśmy już powyżej, ale biorąc w tej chwili za podstawę tę długoterminową średnią statystyczną w wysokości 2%,  oznacza to za ok. 17-18 lat spadek siły nabywczej o połowę. Czyli za 17-18 lat nie będzie już konieczne spłacanie siły nabywczej, którą zaciągnęliśmy dzisiaj, lecz tylko kwoty nominalnej.

Jedyne niebezpieczeństwo jest takie, że po zakończeniu tej wyjątkowej sytuacji politycy nadal będą zaciągać nowe długi i przeciążać nimi system.

 

 

 

 

Kim są wygrani możliwej inflacji w roku 2022 i w kolejnych latach?
Dr. Hölzl:

Auvesta - Wywiad noworoczny 2022

Zwycięzcami są bez wyjątku ci, którzy mają aktywa rzeczowe, a więc nieruchomości, udziały w firmach albo metale szlachetne. Klasyczne dobra materialne wygrywają! 

Nadal twierdzę: to zaangażowanie (czyli w aktywa rzeczowe) nie będą więcej warte. Nie oczekuję wzrostu wartości. Inflacja oznacza: pieniądz jest mniej wart. Wartość rzeczowa pozostaje. Jeśli ktoś chce kupić moje aktywa a ja mam go sprzedać, to ta druga osoba powinna położyć na stół tyle pieniędzy, aby zrekompensować mi utratę siły nabywczej.

 

 

 

 

Mówił Pan o dwóch punktach, które aktualnie w roku 2022 są ważne? Pierwszym było zalanie rynków finansowych pieniędzmi, co jest drugim punktem?
Dr. Hölzl:

Mamy także drugi aspekt. Jest nim gospodarka. Transformacja gospodarki w kierunku ekologii, w zrównoważone źródła energii. W tym miejscu przypomnę, że w latach 60-tych energię jądrową wprowadzono właśnie dlatego, aby móc odchodzić od węgla i zaopatrywać się w energię w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

Od tego czasu światowe zapotrzebowanie na energię wielokrotnie wzrosło. Jednak mamy coś, co w tamtym czasie było jeszcze nie do pomyślenia.

 

 

 

 

"Nowy spichlerz Afryki Północnej" dzięki energii słonecznej?
Auvesta - Wywiad noworoczny 2022

Mamy energię słoneczną. Moim zdaniem energia słoneczna będzie miała różnorodny wpływ na ekologię, klimat oraz gospodarkę. Nie tylko w rozwiniętych krajach przemysłowych. Będziemy świadkami tego, że kraje Maghrebu w Afryce Północnej będą odsalać wodę morską korzystając z energii słonecznej. Czy kraje położone na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego mogą ponownie stać się spichlerzem Afryki Północnej, tak jak to było w czasach Cesarstwa Rzymskiego?

Oczywiście jest to dłuższy proces, ale przecież technologia już istnieje.

 

 

 

 

Co konkretnie oznacza wykorzystanie energii słonecznej przez państwa „Maghrebu”?
Dr. Hölzl:

Przyjrzyjmy się samemu procesowi. Z jednej strony poprzez odsalanie wody morskiej uzyskujemy słodką wodę potrzebną w przemyśle i rolnictwie. Z drugiej strony pozostała sól zawiera pierwiastki śladowe takie jak np. krzem. A ten wykorzystywany jest w produkcji ogniw słonecznych i chipów elektronicznych.

A więc mamy tam do czynienia z takimi zagadnieniami technicznymi, których my w Europie Środkowej sobie nawet nie wyobrażamy. A te kraje będę tam na Saharze wykorzystywać ogniwa słoneczne na masową skalę nie tylko do wytwarzania elektryczności albo pozyskania słodkiej wody, lecz także do rozkładu wody na wodór i tlen.

 

 

 

 

Jaki wpływ na branżę metali szlachetnych ma popyt na energię słoneczną?
Dr. Hölzl:

Energia słoneczna oznacza dla nas: srebro.

11% całego zapotrzebowania na srebro pochodzi z przemysłu słonecznego i fotowoltaiki. Biorąc pod uwagę, że tylko ten jeden sektor według aktualnych prognoz będzie się rozwijał do roku 2030 o ok. 13% rocznie, staje się jasne, dlaczego będziemy jeszcze bardziej zdani na srebro.

A to ma oczywiście ogromny wpływ na rynek srebra. Wzrósł on już nawet dość wyraźnie, a srebro nadal będzie cieszyło się rosnącym popytem, bo jest po prostu potrzebne, także w innych liczących się technologiach przyszłości.

 

 

 

 

W jednym z wywiadów sprzed roku powiedział Pan, że nie powinniśmy oszczędzać pieniędzy w banku, aby potem kupić za nie metale szlachetne. W zamian za to radził Pan regularnie inwestować w metale szlachetne.
Dr. Hölzl:

Auvesta - Wywiad noworoczny 2022

Tak jest!

Jeśli najpierw zaoszczędzę pieniądze i potem jednorazowo kupię za nie złoto, mogę mieć szczęście i trafić na relatywnie niski kurs. Ale mogę także mieć pecha i trafić na względnie wysoki kurs. W przypadku zakupów regularnych metali szlachetnych automatycznie korzystam z efektu uśrednienia kosztów.

Jednocześnie każdy powinien zdawać sobie sprawę z faktu, iż w każdym roku w którym gromadzę pieniądze (na koncie), aby w przyszłości kupić za nie złoto, już tracę siłę nabywczą z powodu inflacji.

 

 

 

 

Auvesta po raz kolejny została wielokrotnie wyróżniona w roku 2021. Oprócz tych dobrze znanych wyróżnień magazynu Focus Money oraz Creditreform, Auvesta została także w tym roku nagrodzona pierwszym miejscem przez Handelsblatt  w kategorii „NAJLEPSI oferenci planów oszczędnościowych w złocie w roku 2021 w Niemczech”. Czy te wyróżnienia są powodem do radości?
Dr. Hölzl:

Auvesta - Wywiad noworoczny 2022

Pierwsze nagrody wiele lat temu były wspaniałe. Tak, i otrzymujemy te nagrody od wielu, wielu lat. Oznacza to jedno, a mianowicie, że maszerujemy w czołówce i że rozwinęliśmy się dalej wraz z całą branżą. Bo gdybyśmy się zatrzymali, nie bylibyśmy już w ścisłej czołówce wyróżnionych.

Ale to przerażające, jak powszechne stało się to dla nas. Jesteśmy z tego dumni. Wyróżnienia takie są dobre dla naszych klientów, są dobre dla nas, ale potem jak zwykle wracamy do codziennej pracy. Jest to również ważne, ponieważ jeśli zaniedbamy codzienną pracę i nie staniemy się w niej lepsi, to nasza następna nagroda nie będzie tak dobra. I powiem to jasno: Chcemy je dostać też w przyszłym roku! Jedyny wpływ, jaki możemy na to mieć, to to, że jesteśmy naprawdę dobrzy i dobrzy pozostajemy.

 

 

 

 

Creditreform wystawia dla Auvesta corocznie certyfikat najlepszej zdolności kredytowej. Co mówi ten certyfikat?
Dr. Hölzl:

Auvesta - Wywiad noworoczny 2022

Certyfikat Creditreform nie mówi nic o naszej pracy jako dealera metali szlachetnych, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych wyróżnień, które oceniają naszą pracę jako dealera metali szlachetnych z perspektywy fachowej (Focus Money) oraz z perspektywy klienta (Handelsblatt).

Certyfikat Creditreform potwierdza stabilność finansową i polityczną firmy. Ten certyfikat rzeczywiście należy zlecić. Creditreform wymaga dostarczenia bilansu i dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego pozycji. Mamy wpływ na wynik tylko w takim zakresie, w jakim mamy wpływ na nasze pozycje bilansowe, tj. czy wykonujemy czyste operacje biznesowe i dostarczamy czysty bilans.

Wynik: Creditreform poświadcza, że Auvesta ma tak dobrą zdolność kredytową, jaką posiada tylko 1,5% wszystkich niemieckich firm.

 

 

 

 

Czasami problemem dla kupujących złoto jest – „Co stanie się, gdy mój dealer metali szlachetnych stanie się niewypłacalny? Co wtedy stanie się z moimi metalami szlachetnymi?”
Dr. Hölzl:

Po pierwsze poprzez naszą certyfikację w Creditreform chcemy pokazać naszym klientom, że w Auvesta stabilność finansowa jest zagwarantowana. Dla klientów bezpieczeństwo oznacza również m.in. możliwość odzyskania własnych metali szlachetnych.

W tym miejscu należy przytoczyć fakty o przechowywaniu i prawach własności metali. Biorąc pod uwagę nasze dane bilansowe, jest to prawie niemożliwe, ale wyobraźmy sobie, w kategoriach czysto teoretycznych, że Auvesta jutro nie będzie już istnieć.

Metal klientów nie jest własnością Auvesta i dlatego nie figuruje w jej bilansach. Innymi słowy, gdyby Auvesta już nie było, metal byłby nadal tam gdzie jest. W takim przypadku powołany zostałby likwidator, którego zadaniem byłoby wydanie majątku klientowi w formie gotówkowej lub w formie metalu szlachetnego.

 

 

 

 

Niedawno rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. W 2021 roku media często poruszały temat bezpieczeństwa w Internecie. W jaki sposób Auvesta chroniona jest przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak powszechna awaria zasilania lub możliwy cyberatak?
Dr. Hölzl:

Mamy różne serwery lustrzane. Serwer zawsze może ulec awarii z powodu ognia, wody, wyładowania atmosferycznego, przepięcia. Dlatego dane są zabezpieczane na kilku (innych) serwerach. Te serwery są fizycznie obecne w różnych lokalizacjach. Posiadamy oprócz tego infrastrukturę odporną na sytuacje kryzysowe związane z awaryjnym zasilaniem.

Ponadto nie jest możliwe, aby klienci Auvesta stracili swoje zasoby.

Do sprzedaży metali szlachetnych klient zawsze potrzebuje tzw. procedury legitymacji, podobnej do bankowości internetowej w banku.

Ponadto pieniądze ze sprzedaży metali szlachetnych są przekazywane tylko na legalne konto bankowe klienta. Nawet w przypadku dostawy żadne metale szlachetne nie mogą zniknąć. Metale szlachetne mogą zostać przekazane wyłącznie posiadaczowi depozytu.

Nawet jeśli są problemy techniczne. Nie mają one wpływu na metale klienta. Oprócz tego, co jest bardzo ważne, metale przechowywane są w zewnętrznych magazynach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Panie dr Hölzl, co dla Pana jako Zarządu Auvesta jest ważne w następnych miesiącach roku 2022 oraz kolejnych?
Dr. Hölzl:

Najważniejsze jest to, że gwarantujemy naszym klientom bezpieczeństwo dostaw. Że nadal gwarantujemy bezpieczne przechowywanie. Że nadal szybko przekazujemy pieniądze klientom, którzy chcą ponownie sprzedać swoje metale. Że możemy szybko dostarczyć metale klientom, którzy dostawę sobie życzą.

Że po prostu jesteśmy i pozostaniemy wiarygodnym partnerem dla naszych klientów.

Dla mnie, jako Zarządu Auvesta Edelmetalle AG, jedno jest jasne: to ja muszę zagwarantować długoterminową wiarygodność firmy. Muszę zapewnić klientowi bezpieczeństwo.

Istotą rzeczy jest po prostu zadowolenie i satysfakcja klienta. I o to staramy się każdego dnia ze wszystkimi pracownikami tutaj w firmie, z programistami, którzy mają z nami umowy. To jest nasz chleb powszedni i powód, dla którego istniejemy.

 

Panie dr Hölzl - bardzo dziękuję za rozmowę

Wywiad przeprowadził Benedikt Hausler

 

Dr. Franz Hölzl - CEO - Auvesta Edelmetalle AG

Zarząd

Dr. Franz Hölzl

Dr. Franz Hölzl był członkiem akademickiej rady naukowej na Uniwersytecie Regensburg, od ponad 20 lat sprawuje wysokie funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach finansowych, a od 2009 roku jest CEO w spółce Auvesta Edelmetalle AG.

Auvesta - Sie haben Fragen? Melden Sie sich bei uns!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


Ważne jest dla nas, abyś zawsze czuł się dobrze w Auvesta i wiedział, że przejrzystość i współpraca na równych zasadach są standardem naszej firmy.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

AUVESTA Edelmetalle AG

Industriestraße 4
D-83607 Holzkirchen
Mo. - Do. 9 - 17 Uhr
Fr. 9 - 15 Uhr
+49 80 24 474 1144
+49 80 24 474 1146

Ankieta przeprowadzona wśród klientów przez Handelsblatt (z 48 000 opinii klientów) potwierdza

Ankieta przeprowadzona wśród klientów przez Handelsblatt (z 48 000 opinii klientów) potwierdza:


Zadowoleni klienci polecają Auvesta!

Pierwsze miejsce dla Auvesty w kategorii „Najlepsi dostawcy planów oszczędnościowych w złocie 2021 w Niemczech”

W 2021 r. firma Auvesta Edelmetalle AG została zwycięzcą ankiety przeprowadzonej przez Handelsblatt z ponad 48 000 recenzji klientów. Auvesta była najczęściej wymieniana w kategorii „Najlepszy dostawca planów oszczędzania złota 2021 w Niemczech”.

The creditworthiness of Auvesta Edelmetalle AG has been checked and confirmed annually by Creditreform since 2013.

Creditreform - doskonała struktura zdolności kredytowej


Jedynie 1,7 % wszystkich niemieckich przedsiębiorstw otrzymuje takie wyróżnienie.

Ankieta przeprowadzona wśród klientów przez Handelsblatt (z 48 000 opinii klientów) potwierdza

Focus Money - Najlepszy dostawca planów oszczędnościowych w złocie


Auvesta Edelmetalle AG od 2016 roku podlega również zewnętrznemu audytowi Focus Money i od tego czasu zawsze otrzymuje najwyższe oceny.

Auvesta-Bester-Anbieter-Goldsparplaene-bruchteileigentum-Focus-Money
Auvesta-Bester-Preis-Focus-Money-Test
Auvesta-Beste-Lagerung-Test-Focus-Money
Auvesta-Bester-Service-Focus-Money-Test
Auvesta-Beste-Transparenz-Focus-Money-Test
Auvesta-Bester-Goldbarrenhaendler-Test-Focus-Money