Was ist Silber wert

Srebro jest niezbędne

Jako metal szlachetny srebro jest potrzebne na całym świecie. Powodem tego są jego niepowtarzalne właściwości tj. najlepszy współczynnik odbicia światła, najwyższą z wszystkich metali przewodność elektryczną , przewodność cieplną jak też działanie antybakteryjne. Dzięki temu jego użycie jest tak różnorodne - począwszy od nowoczesnej techniki komputerowej, kosmicznej i medycznej, poprzez motoryzację aż po zwykłe wykorzystanie w każdym normalnym gospodarstwie domowym - srebro jest niezbędne na całym świecie.

W szczególności pełniąc funkcję metalu przemysłowego, srebro staje się coraz to bardziej popularne. Przy tym każdego roku zużywa się w przemyśle więcej srebra, niż można go wydobyć. Światowe zasoby srebra leżą tymczasem poniżej zasobów złota.

Rezerwy srebra

Rezerwy srebra będą coraz mniejsze, popyt przewyższa już teraz ofertę. Wskutek tego cena srebra wzrasta. Dochodzi do tego fakt, iż wzrost wartości złota wywołuje wśród inwestorów dodatkowe zainteresowanie srebrem. Dla osiągnięcia lepszej dywersyfikacji nabywa się oba metale szlachetne. Przez to cena srebra pójdzie w górę jeszcze bardziej.

Co oznacza to dla Państwa?
Właśnie teraz należy inwestować w metale szlachetne

- zanim ich cena wzrośnie -
Skorzystajcie Państwo osobiście ze wzrostu wartości srebra.